Strona główna
Dnia 08.05.2012 na stronie PFRON została zamieszczona informacja pt. "Aktywny samorząd" dotycząca decyzji Zarządu PFRON odnośnie podziału środków finansowych na realizację programu w poszczególnych obszarach. Zarząd PFRON zatwierdził podział środków finansowych przewidzianych w planie finansowym PFRON na realizację w 2012 r. pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w poszczególnych obszarach, z wyłączeniem obszaru B4; dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich. W związku z ograniczonymi środkami finansowymi przewidzianymi na realizację programu w 2012 r., planowane środki na obszar B4 przeznaczone zostały na zwiększenie środków na obszar F (pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej). Wnioski złożone w 2012 roku w obszarze B4 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo brajlowskich, mogą zostać zrealizowane w 2013 roku. W najbliższym czasie PFRON podejmie decyzję o podziale środków finansowych przeznaczonych na udzielanie dofinansowań przez samorządy powiatowe.
Opublikowane przez : Artur Kamiński
Wydział Realizacji Programów
Autor: Bożena Baczyńska
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronach PEFRON.