Uprawnienia

Gdy osoba z niepełnosprawnością otrzymuje orzeczenie ze stopniem swojej niepełnosprawności, zastanawia się co oznacza przyznany stopień, w jakich sytuacjach będzie potrzebna jej legitymacja „osoby z niepełnosprawnością” oraz jakie przysługują jej ulgi i zniżki z tytułu niepełnosprawności. Na portalu Niepełnosprawni.pl można znaleźć jedyne takie w Polsce kompendium wiedzy o trzech stopniach niepełnosprawności.

Wielkimi krokami zbliża się czas, w którym osoby niepełnosprawne mogą uzyskać jednorazową dotację ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na:
  • - podjęcie działalności gospodarczej (w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej),
  • - rolniczej (w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, w tym polegającej na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, bez względu na formę prawną jej prowadzenia),
  • - wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.
Dotacja – nieodpłatna i bezzwrotna ( pod warunkiem spełnienia warunków zawartych w umowie)
pomoc finansowa.

Aktywny SamorządW treści znajdziecie Państwo informację Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
o w/w programie obowiązujące w 2016 roku. PFRON przekazuje pieniądze samorządom powiatowym, w których możecie Państwo starać się o przyznanie dofinansowania. Odpowiednio do miejsca zamieszkania zgłaszacie się Państwo do wskazanych jednostek. Mieszkańcy miast do Urzędu Miasta lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie a osoby zamieszkujące teren powiatu z wyłączeniem terenu miasta do Starostwa Powiatowego lub Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie.  Z doświadczenia warto przed wyruszeniem z domu pokusić się o kontakt telefoniczny z właściwą do miejsca zamieszkania jednostką w celu uzyskania informacji o miejscu do, którego należy się udać a co ważniejsze o wskazanie np. strony internetowej na, której zamieszczone zostały wnioski do pobrania.

Proszę Państwa pamiętajcie, że osoba lub osoby przyznające dofinansowanie nie udzielają go z własnej kieszeni. Jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek wątpliwości co do zasady udzielania dofinansowań zgłaszajcie uwagi w oddziałach PFRON.

PFRON uruchomił nowy moduł pomocy w programie Pegaz 2003. Chodzi o obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zakresem pomocy objęte są: zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 3.500 zł do wykorzystania w okresie 5-ciu lat od daty podpisania umowy w module D. Istnieją pewne zastrzeżenia związane z wysokością zarobków przypadających na jednego członka rodziny.