Uprawnienia

PFRON uruchomił nowy moduł pomocy w programie Pegaz 2003. Chodzi o obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

Zakresem pomocy objęte są: zakup części zamiennych, akumulatorów, dodatkowego wyposażenia i/lub pokrycie kosztów jego niezbędnych napraw, remontów, przeglądów technicznych, konserwacji i renowacji.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach programu wynosi 3.500 zł do wykorzystania w okresie 5-ciu lat od daty podpisania umowy w module D. Istnieją pewne zastrzeżenia związane z wysokością zarobków przypadających na jednego członka rodziny.